Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił karę 452 mln zł nałożoną na spółkę J&S Energy za brak wymaganych zapasów paliw. Wyrok jest nieprawomocny.

Spółka J&S odwołała się do sądu od kary nałożonej przez Agencję Rezerw Materiałowych. Spółka 30 czerwca wpłaciła karę na konto Agencji.

J&S Energy handluje m.in. paliwami, produktami petrochemicznymi, chemicznymi, nawozami sztucznymi i gazem LPG.