Według prawników, na których powołuje się gazeta, może to ich uchronić od problemów związanych z dalszą opieką nad dzieckiem.

Polskie prawo może mieć zastosowanie w przypadku, gdy jedno z małżonków - w przypadku występowania o rozwód - ma obywatelstwo polskie lub mieszka na stałe w Polsce. Wówczas powództwo można skierować do polskiego sądu. Gdyby trafiło do sądu niemieckiego, to już on wydaje wszystkie decyzje, także te dotyczące opieki nad dzieckiem.

Niemieckie sądy uznają, że dla dobra dziecka właściwe jest wychowanie w jednej kulturze

Po orzeczeniu, kontakty strony polskiej z dzieckiem są nadzorowane przez urzędy ds. młodzieży tzw. Jugendamty, które zabraniają rozmawiać z nim po polsku.