Wprowadzenie elektronicznego postępowania upominawczego w sprawach drobnych, które nie wymagają przeprowadzenia postępowania dowodowego - przewiduje nowela Kodeksu postępowania cywilnego. W piątek Senat przyjął poprawki do tej noweli.

Nowelizacja przewiduje utworzenie e-sądu jako wydziału cywilnego sądu rejonowego. E-sąd ma rozpoznawać sprawy wyłącznie w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Komunikacja między powodem a sądem elektronicznym odbywać się ma wyłącznie drogą elektroniczną, natomiast między pozwanym a sądem - tradycyjnie.

W trakcie prac w komisji senatorowie podkreślali, że ten tryb rozpatrywania spraw jest bardziej nowoczesny i pozwoli na oszczędności, a jednocześnie przyspieszy postępowanie. Projekt e- sądu oparto na istniejących już rozwiązaniach w Wielkiej Brytanii i Niemczech.

E-sąd ma rozpoznawać zarówno sprawy cywilne, gospodarcze jak i pracownicze. Nowelizacja przewiduje, że wraz z wniesieniem pozwu ma zostać uiszczona opłata sądowa. W przeciwnym razie nie będzie wezwania do opłaty, lecz zwrot pozwu.

Wnoszony pozew będzie musiał zawierać oprócz imienia, nazwiska, adresu, siedziby, także niepowtarzalny identyfikator. W projekcie wyeliminowano możliwość korzystania przez powoda ze zwolnienia w sprawach cywilnych. Korzystanie z e-sądu nie jest obligatoryjne.