Ponad miesiąc temu kupiłem okazyjnie w sklepie internetowym telewizor LCD. Chciałem go podarować jako świąteczny prezent. Teraz jednak w sieci można znaleźć jeszcze lepsze oferty. Czy mogę zwrócić telewizor? - pyta pan Rafał z Warszawy.

Zwrot towaru po miesiącu jest możliwy, ale pod pewnym warunkiem.

Jednym z obowiązków sprzedawcy internetowego jest poinformowanie, najpóźniej w chwili złożenia konsumentowi propozycji (oferty) zawarcia umowy, o prawie odstąpienia od niej w terminie 10 dni. Za chwilę złożenia oferty w postaci elektronicznej uznaje się moment, gdy została ona wprowadzona do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, by adresat mógł zapoznać się z jej treścią. Informacja o prawie do odstąpienia powinna być sformułowana jednoznacznie, w sposób zrozumiały i łatwy do odczytania, a przedsiębiorca musi potwierdzić ją na piśmie, najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia. W razie braku potwierdzenia informacji o prawie do odstąpienia termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie (informację skierowaną wprost, np. w e-mailu, a nie zamieszczoną na stronie internetowej), termin ulega skróceniu do 10 dni od tej daty.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 9 ust. 1-3, art. 10 ust. 2 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).