1. Firma z którą podpisaliśmy umowę ma prawa dzwonić do nas, pomimo braku naszej zgody na przetwarzanie danych osobowych. PRAWDA

Chroń swoje dane osobowe! / Inne

Podpisanie umowy (dotyczy to zarówno telefonii komórkowej, jak i instytucji bankowych, pożyczkowych, czy innych usług) upoważnia firmę do przetwarzania danych osobowych klienta. Przedsiębiorca może więc wykorzystywać dane kontrahenta w celu wykonania samej umowy jak i w innych prawnie usprawiedliwionych celach.

2. Wypowiedzenie umowy firmie, z której usługi rezygnujemy uniemożliwia tej firmie wykorzystywanie naszych danych osobowych. MIT

Rezygnacja z usług danej firmy nie jest jednoznaczna z wycofaniem zgody konsumenta na przetwarzanie danych osobowych. Firma, z której usług już nie korzystamy może więc dzwonić do nas, lub wysyłać maile ofertowe – tak długo dopóki nie wyrazimy sprzeciwu i nie cofniemy zgód na przetwarzanie danych, których udzieliliśmy przy podpisywaniu umowy.

3. Konsument zawsze ma prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania jego danych osobowych w celach marketingowych. PRAWDA

Służy do tego prawo sprzeciwu. Wystarczy krótkie pismo wysłane do danego przedsiębiorstwa lub nawet ustne oświadczenie, w którym zawarta jest wola wnioskodawcy przykładowo: „Żądam zaprzestania wykorzystywania moich danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych”. Nie musimy uzasadniać naszej decyzji. Taki dokument powinno się wysłać za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wówczas otrzymamy potwierdzenie dostarczenia naszego wniosku do danej firmy. Od momentu dostarczenia sprzeciwu, przedsiębiorstwo nie ma prawa kontaktować się z nadawcą sprzeciwu.

4. Firma, z którą podpisaliśmy umowę, nie może bez zgody klienta przekazać jego danych osobowych do firmy windykacyjnej. MIT

W przypadku, gdy przekazanie danych jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych, firma z którą podpisujemy umowę ma prawo przekazać informacje na nasz temat podmiotom trzecim. Takim celem jest przykładowo dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Nie zdziwmy się więc, jeśli firma, której jesteśmy dłużnikami przekazuje nasze dane do windykacji. Ma do tego pełne prawo.

Firmy, które chronią dane swoich klientów.

5. Istnieją instytucję, które wspierają klientów walczących o prywatność swoich danych osobowych. PRAWDA

Skargi dotyczące nieprawidłowości przetwarzania danych osobowych można składać do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Skargę składamy na piśmie, lub elektronicznie (konieczny jest tutaj e-podpis, lub profil zaufany elektroniczny portal usług administracji publicznej – ePUAP). W skardze należy podać dokładnie okoliczności sprawy – jak krok, po kroku doszło do naruszenia danych osobowych, a także dokonać opłaty od skargi w wysokości 10 złotych. W uzasadnionych przypadkach po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego GIODO wydaje decyzję administracyjną przykładowo zobowiązując podmiot do usunięcia nielegalnie przetwarzanych danych osobowych.