Niesolidni przedsiębiorcy będą płacić kary sięgające nawet 10 proc. swojego rocznego przychodu, jeżeli kontrolerzy udowodnią im, że fałszują żywność.
Za fałszowanie żywności minimalna kara wyniesie 1 tys. zł, ale co do zasady jej wysokość wyniesie 10 proc. przychodu przedsiębiorcy w skali roku. Informacje o nieuczciwym producencie Inspekcja Handlowa będzie mogła opublikować - takie rozwiązania przewiduje ustawa z 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 214, poz. 1346), która dziś wchodzi w życie.
Nowe przepisy określają również, że w sytuacji, gdy firma wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej zapłaci karę pieniężną w wysokości do pięciokrotnej wartości uzyskanej korzyści majątkowej. Taka sankcja będzie także wtedy, gdy przedsiębiorca jeszcze nie zdąży sprzedać towaru. Wystarczy, że Inspekcja Handlowa oszacuje, jaka korzyść mogła zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu. Jeżeli zysk będzie mały, to kara nie będzie niższa niż 500 zł.