W Sejmie odbyła się wczoraj debata nad projektami nowelizacji kodeksu karnego. Dwa z nich przygotował rząd. Rządowy projekt nowelizacji kodeksu karnego zaostrza odpowiedzialność karną za gwałt pedofilski lub gwałt kazirodczy. Tego rodzaju czyny mają być uznane za zbrodnię. Sprawcy takich przestępstw będą przymusowo poddawani terapii farmakologicznej i psychoterapii obniżającej popęd seksualny.

Wyższe grzywny

Drugi z projektów rządu jest znacznie obszerniejszy. Zakłada m.in., że nieletni, który ukończył 15 lat, będzie odpowiadał na podstawie kodeksu karnego także za zbrodnię zgwałcenia. Natomiast jeśli przekroczenie granic obrony koniecznej nastąpi pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu, w miejsce dotychczasowego obligatoryjnego odstąpienia przez sąd od wymierzenia kary wprowadzona będzie instytucja niepodlegania karze. Ponadto górna granica grzywny zostanie podwyższona z dotychczasowych 360 do 540 stawek dziennych, a podmioty, w których wykonywana będzie praca skazanego, nie będą obciążane jakimikolwiek kosztami jego zatrudnienia.

Pod okiem kuratora

Większość czynności postępowania wykonawczego w zakresie kary ograniczenia wolności będzie wykonywał zawodowy kurator sądowy. Będzie on monitorował przebieg wykonywania obowiązku pracy i utrzymywaniem kontaktu z firmami zatrudniającymi skazanego. Do dwóch lat wydłuży się górny próg nadzwyczajnie obostrzonej kary ograniczenia wolności, a pozbawienie praw publicznych będzie mogło być orzekane maksymalnie na dziesięć lat. Pokrzywdzony będzie miał prawo żądania naprawienia wyrządzonej szkody i żądania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, w wypadku skazania za każde przestępstwo, w wyniku którego taka szkoda lub krzywda zaistniała.

Ochrona przed pornografią

W rządowym projekcie wprowadzone zostaną trzy nowe typy przestępstw umyślnych: utrwalenie treści pornograficznych z udziałem osoby, bez jej zgody, a także przechowywanie lub posiadaniu takiego zdjęcia lub nagrania oraz rozpowszechnianie obrazu nagiej osoby bez jej zgody, utrwalonego z użyciem przemocy, przez nadużycie zaufania lub podstępem. Karane będzie także gromadzenie, przekazywania lub oferowaniu środków płatniczych, instrumentów finansowych itd. w celu sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

Projekt SLD zakłada wprowadzenie karalności czynu polegającego na prezentowaniu treści propagujących, pochwalających lub nakłaniających do wykorzystywania seksualne małoletniego poniżej lat 15 lub prezentowanie małoletniemu poniżej lat 15 treści obscenicznych.

Projekt nowelizacji kodeksu karnego przygotowany przez posłów PiS przewiduje kary za utrwalanie, posiadanie lub prezentowanie druku, nagrania lub innego przedmiotu zawierającego treść propagującą faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołującego do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

10 lat to maksymalny czas, na jaki będzie można orzec karę pozbawienia praw publicznych