Zespół przygotowujący w Ministerstwie Sprawiedliwości założenia do ustawy o połączeniu zawodów prawniczych dopuszcza możliwość podejmowania pracy etatowej przez członków połączonych samorządów adwokackich i radcowskich.

Dopiero 31 grudnia tego roku dowiemy się jak wygląda resortowa koncepcja połączenia zawodu adwokata i radcy prawnego. Do tego czasu bowiem ma powstać rządowy projekt założeń do ustawy o zawodzie adwokata. Doszło jednak do kompromisu w sprawie zatrudniania radców prawnych na umowę o pracę w nowej palestrze.

- Dopuszczono możliwość podejmowania stosunku pracy przez nowych adwokatów, ograniczając jednak zatrudnienie w pewnych instytucjach sektora publicznego – wyjaśnia radca prawny Zenon Klatka, uczestnik prac zespołu.

Resortowy zespół kończy prace

Jednym z przełomowych wniosków z pracy zespołu utworzonego przy Ministrze Sprawiedliwości składającego się z przedstawicieli obydwu zawodów prawniczych, ekspertów i wiceministra Jacka Czai było porozumienie w sprawie utworzenia nowego samorządu zawodowego. Zespół podjął też próbę zdefiniowania, czym będzie adwokatura po połączeniu i uregulowania, w miarę bezkolizyjnego scalenia dwóch zawodów.

Zdaniem dr Adama Bodnara sekretarza Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka bardzo ważną rolą zespołu jest utworzenie sprawnego systemu świadczenia pomocy prawnej. Powstała też koncepcja powołania wspólnego rzecznika dyscypliny zawodowej.

– Przewidujemy wprowadzenie przepisów przejściowych w ustawie o połączeniu zawodów. Regulacji wymaga proporcjonalnego udziału radców i adwokatów we władzach nowej adwokatury - dodaje dr Bodnar.

Reakcja radców prawnych

Radcowie prawni przyjmują z zadowoleniem prace zespołu ministerialnego. Jedyną różnicą między adwokatami a radcami jest obecnie tylko uprawnienie adwokatów do występowania przed sądem w sprawach karnych. - Prace zespołu zmierzają we właściwym kierunki – twierdzi Piotr Bober zastępcy przewodniczącego Krajowej Rady Radców Prawnych – Jako reprezentant radców prawnych przez Europejskim Stowarzyszeniem Prawników mam stale kłopoty z wytłumaczeniem dlaczego w Polsce istnieje taki ;podział.

Reakcja adwokatów

- Cieszą mnie wszystkie wypowiedzi ministra, w których zapowiada on podwyższenie standardów zawodów prawniczych – deklaruje Joanna Agacka Indecka prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. - Z zadowoleniem przyjmujemy sygnał, że minister dostrzega potrzebę praktycznego doskonalenia umiejętności zawodowych. Chcielibyśmy jednak wiedzieć, co minister rozumie pod pojęciem uporządkowania nadzoru nad samorządem zawodowym.

Rada wyraża sprzeciw wobec jakichkolwiek prób podporządkowania państwu zawodów zaufania publicznego.