• Jakie są potrzeby gminy Strzelin, jeśli chodzi o zapewnienie lokali mieszkalnych dla najuboższych?

- Na dzień dzisiejszy zarejestrowano 90 niezrealizowanych wniosków o przydział lokali z zasobu gminy. Ilość prawomocnych wyroków eksmisyjnych wynosi 3. Obecnie zakończono realizację zadania polegającego na adaptacji pomieszczeń przy ul. Kopernika 2, gdzie utworzono 6 mieszkań socjalnych. Mieszkańcy zostali już wprowadzeni do tych mieszkań. W najbliższym czasie planuje się wyburzenie jednego budynku przy ul. Jana Pawła II 19a z 5 lokalami mieszkalnymi. Wyburzenie to planuje się jednak wykonać dopiero w momencie wybudowania nowego budynku socjalnego na 30 rodzin, który jest planowany do realizacji w 2010 roku. Wówczas planuje się również kapitalny remont budynku przy ul. Pocztowej 22 i wyprowadzenie jego mieszkańców do nowego budynku.

• W jaki sposób gmina rozwiązuje problem niedoboru lokali socjalnych i miejsc noclegowych dla najuboższych?

- Gmina w miarę możliwości stara się pozyskać część funduszy z zewnętrznych źródeł (tj. Fundusz Dopłat z BGK) na sfinansowanie budowy budynków socjalnych lub na adaptację pomieszczeń.

• W jakim zakresie gmina skorzystała z finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat z BGK na tworzenie lokali socjalnych?

- W 2004 roku zaadaptowano budynek na ul. Brzegowej 43 na 6 lokali socjalnych. W 2007 roku w ramach Funduszu Dopłat z BGK wybudowano budynek socjalny na ul. Chopina na 27 mieszkań. W październiku 2008 r. zakończono adaptację mieszkań na ul. Kopernika 2, w wyniku czego powstało 6 kolejnych lokali mieszkalnych.

• Jakie plany ma gmina w tym zakresie w najbliższym okresie?

- Na 2010 rok zaplanowano budowę budynku socjalnego na 30 rodzin. Gmina w tym zakresie będzie się również starać o środki z Funduszu Dopłat z BGK. Środki niezbędne do opracowania dokumentacji technicznej na ten budynek zostały zabezpieczone w budżecie gminy na 2009 rok.

Jerzy Matusiak

burmistrz miasta i gminy Strzelin