Obowiązująca w każdej demokracji wolność słowa oznacza prawo dostępu do informacji, które wyraża się w wolności mediów - zaznacza KRRP.

W jej ocenie, naruszeniem tego prawa jest zamierzone wprowadzenie ograniczeń dla dziennikarzy relacjonujących pracę Sejmu.

Dlatego samorząd radcowski apeluje do sprawujących władzę o wycofanie się ze wszystkich działań, które to prawo naruszają.

PS/źródło: KRRP