NRA przyjęła uchwałę, w związku z zapowiedziami wprowadzenia istotnych ograniczeń dla dziennikarzy relacjonujących prace parlamentu. 

Prezydium NRA przypomina, że zgodnie z konstytucją prasa korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do rzetelnej informacji i jawności życia publicznego.

"Ograniczenie warunków niezbędnych do wykonywania funkcji i zadań niezależnych mediów, czego wyraźnym dowodem są przedstawione zasady funkcjonowania nowego centrum medialnego, godzi w istotę gwarantowanego konstytucyjnie dostępu do informacji publicznej oraz narusza konstytucyjne gwarancje prawa do kontroli i krytyki społecznej" - głosi uchwała. Podkreślono, że wynikającym z art. 6 prawa prasowego zakazem utrudniania prasie zbierania materiałów krytycznych oraz zakazem tłumienia krytyki związane są również władze Sejmu RP.

"Dlatego konieczne jest natychmiastowe wycofanie się z działań ograniczających swobodę pracy dziennikarskiej, gdyż naruszanie praw dziennikarzy bezpośrednio narusza prawa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy w uchwale.

Zgodnie z planowanymi zmianami w budynku F, poza głównym gmachem Sejmu, powstanie centrum medialne, które ma być kluczowym miejscem współpracy polityków z mediami.

Ponadto ma powstać grupa stałych korespondentów parlamentarnych - każda redakcja miałaby możliwość wyznaczenia dwóch takich osób, pracujących na zmiany. Stali korespondenci parlamentarni otrzymać mają specjalne przepustki obowiązujące do końca kadencji, gwarantujące nieograniczony dostęp do centrum medialnego oraz głównego gmachu Sejmu i Senatu. Korespondenci, po wcześniejszym zgłoszeniu, mają mieć wstęp na galerię sejmową w czasie posiedzeń Sejmu, ale bez możliwości rejestrowania dźwięku i obrazu.

Dziennikarze (korespondenci parlamentarni) TVP Info, Polsat News, TVN24, TV Republika i Superstacja - kanałów, których reporterzy "na żywo" relacjonują prace parlamentarne, pozostaną na pierwszym piętrze w budynku głównym Sejmu w pobliżu obecnie funkcjonującego tzw. stolika dziennikarskiego. To miejsce będzie wyłączną strefą relacji live z budynku Sejmu. Nie będzie możliwe nagrywanie poza tą strefą.

Ważne wydarzenia w parlamencie będą kwalifikowane do zwiększonej obsługi medialnej. Wówczas, po uzyskaniu zgody organizatorów, wejście na teren parlamentu zostanie umożliwione dwóm stałym korespondentom parlamentarnym danej redakcji, a także będzie możliwe uzyskanie jednorazowej karty wstępu do Sejmu.

PS