Sejm przyjął nowelizację ustawy o zgromadzeniach, która wprowadza m.in. pierwszeństwo zgromadzeń cyklicznych. Ich przeprowadzenie będzie uzależnione od zgody wojewody, który jest organem administracji rządowej. Zdaniem sygnatariuszy apelu, wprowadzenie takiego mechanizmu stanowi zaprzeczenie obywatelskiego charakteru konstytucyjnej wolności zgromadzeń i może stanowić narzędzie służące do nadużycia imperium przez władzę publiczną.

„Nie ma naszej zgody na arbitralne i nieuzasadnione ograniczenie wolności obywatelskich" - czytamy w liście podpisanym przez m.in. Amnesty International, Fundację im. Stefana Batorego, Helsińską Fundację Praw Człowieka, Forum Związków Zawodowych, Fundację WWF Polska i Stowarzyszenie Watchdog Polska. Sygnatariusze apelu podkreślają, że decyzja ograniczająca te prawa musi wypływać z silnych przesłanek bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. W ocenie organizacji, dziś nie ma takiego zagrożenia, a proponowana zmiana wydaje się być podyktowana względami politycznymi i wygodą władzy publicznej."

PS/źródło: HFPC