KONFERENCJE

■  Szkolenie w warszawskiej OIRP

W Sali konferencyjnej OIRP w Warszawie dzisiaj odbywa się szkolenie - Ostatnie zmiany w spółdzielczym prawie mieszkaniowym. Wykładowcą jest dr hab. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk, radca prawny, ekspert Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej.

■  Szkolenie we Wrocławiu

Rada OIRP we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne szkolenie stacjonarne w siedzibie Izby przy ul. Włodkowica 8 we Wrocławiu 29 listopada 2007 r. na temat: Prawo Wspólnotowe - nowe tendencje w orzecznictwie ETS - wykład poprowadzi radca prawny, doktor Aleksander Cieśliński.

WYKŁADY I KONFERENCJE

■  Konferencja nt. psychiatrii sądowej

W gmachu Sądu Najwyższego odbyła się konferencja prawników i psychiatrów na temat oczekiwań prawa wobec psychiatrii sądowej. Referat na ten temat wygłosił prof. Lech Paprzycki, prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Karną. Podczas spotkania omówione zostały także wyniki ogólnopolskiej ankiety na ten temat, przeprowadzonej wśród 1,1 tys. prawników. Organizatorami konferencji są Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej, Naukowa Sekcja Psychiatrii Sądowej PTP oraz Sąd Najwyższy.

Więcej www.sn.pl

■  Wykład o orzecznictwie konstytucyjnym

W dniu 30 listopada odbędzie się wykład prof. Aharona Baraka, byłego Prezesa Sądu Najwyższego Izraela na temat proporcjonalności i sądowego ważenia interesów w orzecznictwie konstytucyjnym. Jako sędzia Sądu Najwyższego Aharon Barak jest powszechnie znany z działań na rzecz aktywnej władzy sądowniczej - nieunikającej żywej interpretacji konstytucji oraz kontroli ustaw Knessetu. W czasie pełnienia przez niego funkcji prezesa Sądu Najwyższego sąd wydał przełomowe orzeczenia o istocie państwa, wolności obywatelskich oraz o kompetencji Knessetu i premiera Izraela do wprowadzania w życie swoich decyzji. Jednymi ze współorganizatorów tego wydarzenia są Helsińska Fundacji Praw Człowieka oraz Uniwersytet Warszawski.

Więcej www.hfhrpol.waw.pl

■  Jawność posiedzeń aresztowych

Helsińska Fundacja Praw Człowieka organizuje dziś konferencję zatytułowaną - Spór o jawność posiedzeń aresztowych. W dyskusji udział wezmą: prof. n. dr hab. Lech Paprzycki, prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, dr Maria Rogacka-Rzewnicka, adiunkt w Instytucie Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, mec. Jacek Dubois, Michał Szulepa, prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie i Maciej Bernatt, prawnik Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dyskusję moderować będzie dr Piotr Kładoczny z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

KORPORACJE

■  Notariusze u prezydenta

Delegacja Krajowej Rady Notarialnej i organizatorów II Kongresu Notariuszy Unii Europejskiej spotkała się z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim II Kongresu Notariuszy Unii Europejskiej, który odbędzie się we wrześniu 2008 r. w Warszawie. Prezydent potwierdził objęcie Kongresu swoim honorowym patronatem. Odniósł się także przychylnie do propozycji wzięcia osobistego udziału w Kongresie. Podczas spotkania omówione zostały również bieżące sprawy polskiego notariatu.

Więcej www.krn.org.pl

■  Notariusze zaskarżą nową taksę do TK

Krajowa Rada Notarialna podjęła uchwałę o skierowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą nowelizacji rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. We wniosku KRN wskaże na niezgodność rozporządzenia z ustawą Prawo o notariacie polegającą głównie na oparciu zmian w przepisach na przesłankach pozamerytorycznych.

Więcej www.krn.org.pl

■  RPO monitoruje postępowanie w sprawie prokuratorów

Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do prokuratora krajowego o udzielenie informacji na temat podjętych czynności w sprawie ewentualnego popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień przez prokuratorów, którzy uchwalili apel Stowarzyszenia Prokuratorów RP o nieuleganie naciskom politycznym oraz o zachowanie apolityczności i niezależności. RPO uzyskał bowiem informacje od naczelnego prokuratora wojskowego m.in. o pewnej niekonsekwencji procesowej wykazanej przez podległych mu prokuratorów w sposobie merytorycznego zakończenia spornego postępowania.

Więcej www.rpo.gov.pl

KANCELARIE

■  Salans rozbudowuje Zespół Rynków Kapitałowych

Na czele ośmioosobowego Zespołu stanęli partnerzy - Marcin Bartczak oraz Robert Dulewicz, którzy przeszli z kancelarii Clifford Chance wraz z Markiem Trzosem i Michałem Śmiechowskim oraz Markiem Milwiczem, który dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w departamencie prawnym Kredyt Banku.

Marcin Bartczak ma ponad 12-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz rynków kapitałowych oraz w transakcjach w zakresie derywatów. Robert Dulewicz posiada ponad dziewięcioletnie doświadczenie w papierach wartościowych, bankowości oraz prawie dewizowym; doświadczenie zdobywał w departamencie papierów wartościowych Clifford Chance w Londynie.

Na początku listopada br. do Zespołu dołączył Hubert Makosz, adwokat z ponad sześcioletnim doświadczeniem w zakresie prawa spółek, bankowości i transakcji na rynkach kapitałowych. Dotychczas pracował w kancelarii Clifford Chance, gdzie doradzał podmiotom krajowym i zagranicznym przy wielu międzynarodowych transakcjach bankowych i sekurytyzacji.

■  Krawczyk i Wspólnicy organizują konkurs dla studentów

Kancelaria Krawczyk i Wspólnicy ogłosiła konkurs na najlepszego studenta po III roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Najzdolniejszy otrzyma jednorazowe stypendium w wysokości 6 tys. zł brutto. Akcja jest przeznaczona dla wszystkich studentów III roku prawa w roku akademickim 2007/2008. O wygranej zadecyduje łączna średnia ocen z I, II i III roku studiów z przedmiotów z grup A i B przewidzianych programem studiów na Wydziale Prawa i Administracji UW, po zakończeniu III roku studiów. Nagroda zostanie uroczyście wręczona po zakończeniu roku akademickiego 2007/2008. Patronami akcji są Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa.

■  Konferencja o dobrej administracji

Rada Europy oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Biurem Informacji Rady Europy w Warszawie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pod tytułem - W poszukiwaniu dobrej administracji. Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2007 r. w Pałacu Kazimierzowskim na terenie Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej www.wpia.uw.edu.pl

■  Praktyki dla studentów prawa w TI

Stowarzyszenie Transparency International Polska organizuje praktyki dla studentów IV lub V roku prawa, posiadających doświadczenie w opiniowaniu i sporządzaniu umów (cywilnych, handlowych, pracy) oraz znających ustawę o stowarzyszeniach. Od kandydatów wymaga się także znajomości obsługi komputera.

Więcej www.transaprency.pl

■  Wybory do CPT

Do dziś można zgłaszać kandydatów do objęcia funkcji członka Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania (CPT). Członkowie Komitetu wybierani są spośród osób o wysokich kwalifikacjach moralnych, znanych ze swej kompetencji w dziedzinie praw człowieka lub posiadających doświadczenie zawodowe w dziedzinach objętych Konwencją. Ostatecznego wyboru członka dokonuje Komitet Ministrów Rady Europy.