Transakcję prowadzi partner z londyńskiego biura Allen & Overy Richard Hough, przy udziale zespołów w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii i na Węgrzech, które odgrywają istotną rolę ze względu na zakres przeprowadzanego badania due diligence i liczne uwarunkowania wynikające z prawa krajowego.

PS