Marta Sendrowicz doradza klientom w sprawach dotyczących ochrony konkurencji, w tym nadużywania pozycji dominującej i kontroli koncentracji. Reprezentuje ich w postępowaniach przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską.

Jest również wykładowcą z prawa konkurencji UE na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego, z którym związana jest od ponad 15 lat (do 2015 roku jako adiunkt).

PS