Dr Krzysztof Haładyj specjalizuje się w prawie rynków kapitałowych, zagadnieniach regulacyjnych spółek publicznych i funduszy inwestycyjnych oraz prawie bankowym i korporacyjnym.
Przez ostatnie lata współpracował z kancelarią Wierzbowski Eversheds, w której kierował praktyką prawa bankowego, finansowego oraz rynków kapitałowych.

Razem z Krzysztofem Haładyjem grupę finansową wzmocniły także Małgorzata Bakuła oraz Justyna Wigier.

Małgorzata Bakuła jest radcą prawnym, specjalizuje się w prawie bankowym i prawie rynków kapitałowych. Justyna Wigier, aplikantka adwokacka, w swojej praktyce koncentruje się natomiast na doradztwie na rzecz spółek prawa handlowego i banków w ich bieżącej działalności. W składzie zespołu zajmującego się prawem bankowym jest również Antoni Goraj, który jest radcą prawnym, specjalizującym się w sprawach z zakresu prawa finansowego oraz handlowego.

PS