Powstanie system gromadzący i udostępniający informacje o lokalizacji osób, które wzywają pomocy, dzwoniąc pod numer 112.
Lokalizacja osób wzywających pomocy ma być sterowana przez specjalne centrum. Zapewni to szybki i sprawny przebieg akcji ratunkowej. Takie rozwiązania zakłada projekt przyjętego dziś przez rząd rozporządzenia w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego 112 albo innych numerów alarmowych.
Projekt określa warunki powstania i funkcjonowania Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych, która będzie gromadziła i udostępniała informacje i dane dotyczące lokalizacji osoby dzwoniącej pod numer alarmowy. System ten pozwoli ustalić adres abonenta telefonu stacjonarnego, który dzwoni na policję czy straż pożarną.
Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest zobowiązany do stworzenia takiego systemu. Będą w nim wszystkie informacje, które umożliwią zlokalizowanie i zidentyfikowanie osoby wzywającej pomocy. System ten ma udostępniać przetworzone dane centrom powiadamiania ratunkowego obsługującym zgłoszenia na numer alarmowy oraz jednostkom służb ratowniczych.
Dziś lokalizacja osoby dzwoniącej na numer alarmowy jest już możliwa, jednak służby korzystają z aplikacji udostępnionych przez operatorów telefonicznych. Utworzenie specjalnej platformy przyspieszy lokalizację i identyfikację dzwoniących. Oprócz wspólnej bazy i nowoczesnego sprzętu skuteczność ma zagwarantować obowiązek aktualizacji danych o abonentach, którzy zmienili numer telefonu.