W ubiegłym tygodniu parlament zakończył pracę nad prezydenckim projektem ustawy przywracającej wiek emerytalny obowiązujący przed 1 stycznia 2013 r. Zgodnie z ustawą z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw wiek ten ma znowu wynosić 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 października 2017 r.

Jak jest obecnie

Przypomnijmy: do końca 2012 r. powszechny wiek emerytalny wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Na mocy ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 637) emeryturę w takim wieku mogą uzyskać wyłącznie kobiety urodzone najpóźniej 31 grudnia 1952 r. oraz mężczyźni urodzeni najpóźniej 31 grudnia 1947 r. Pozostałe osoby przechodzą na emeryturę w wieku odpowiednio wyższym – według zasady, że dla urodzonych w każdym kolejnym kwartale powszechny wiek emerytalny jest wyższy o miesiąc. Zgodnie z nowelizacją z 2012 r. docelowo powszechny wiek emerytalny miał wynosić 67 lat, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Miało to nastąpić w przypadku kobiet po 30 września 2040 r., a w przypadku mężczyzn – po 30 września 2020 r. Dla osób, które obecnie kończą powszechny wiek emerytalny, wiek ten wynosi 61 lat dla kobiet i 66 lat dla mężczyzn. Po ukończeniu takiego wieku mogą przychodzić na emeryturę kobiety urodzone w IV kwartale 1955 r. oraz mężczyźni urodzeni w IV kwartale 1950 r.

Dla kogo świadczenie w obniżonym wieku

Przepisy przewidujące stopniowe podwyższanie powszechnego wieku emerytalnego już niedługo przestaną obowiązywać. Od 1 października 2017 r. ma wejść w życie ustawa obniżająca ten wiek ponownie do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Na zmianach skorzystają nie tylko te osoby, które nowy obniżony wiek emerytalny ukończą po wejściu w życie nowych regulacji. Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w nowelizacji możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę będą miały również osoby, które wiek ten osiągnęły w czasie, gdy obowiązywał wiek emerytalny podwyższony (tj. po 31 grudnia 2012 r., a przed 1 października 2017 r.), a jeszcze nie mają przyznanej emerytury z tytułu ukończenia tego podwyższonego wieku, gdyż dotychczas go nie ukończyły.

ZUS nie przyzna im jednak z urzędu emerytury z tytułu ukończenia obniżonego wieku emerytalnego, ale wyłącznie wtedy, gdy zgłoszą w tej sprawie wniosek. Emerytura będzie im wówczas przysługiwała od miesiąca zgłoszenia wniosku o jej przyznanie i nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowelizacji (tj. od 1 października 2017 r.). Nie otrzymają więc wyrównania świadczenia za wcześniejszy okres, przypadający po ukończeniu obniżonego wieku emerytalnego.