ROZMOWA

DARIA STOJAK

Sąd Najwyższy potwierdził ograniczony zakres kontroli wyroków sądu polubownego przez sąd powszechny. Co to oznacza dla przedsiębiorców dokonujących zapisu na sąd polubowny?

EWELINA SĘKIEWICZ*

Sąd Najwyższy w wyroku (sygn. I CSK 53/09) podkreślił, że sąd powszechny nie może uchylić wyroku sądu polubownego na podstawie stwierdzenia każdego naruszenia prawa materialnego. Dla przedsiębiorców oznacza to, że ryzyko uchylenia wyroku sądu polubownego na skutek skargi strony niezadowolonej z polubownego rozstrzygnięcia jest bardzo ograniczone. Takie podejście sądów powszechnych powinno zachęcić przedsiębiorców zainteresowanych szybkim rozstrzygnięciem sporów do kierowania ich do wyspecjalizowanych sądów polubownych. Według mojej wiedzy rocznie mniej niż 10 proc. wydanych wyroków sądów polubownych skarżonych jest do sądu powszechnego.