– Licencje programowe wpłyną zapewne na strukturę tematyczną emitowanych programów. To zaś pobudzi konkurencję na rynku mediów elektronicznych. Poziom audycji realizowanych w ramach licencji może decydować o ich przyznaniu. Będzie zapewne o co walczyć.

O licencje programowe będą mogli się także starać nadawcy komercyjni. Niewątpliwie jest to eksperyment, którego ocena wymaga czasu. Jeśli jednak spojrzymy na ofertę programową niektórych przynajmniej nadawców komercyjnych i porównamy z ofertą nadawców publicznych, to dojdziemy do wniosku, że są one porównywalne zarówno pod względem komercji, jak i audycji o sporym ładunku społecznym. Nie ma powodu z góry przesądzać, iż za publiczne pieniądze przeznaczone na produkcję audycji realizujących tak zwaną misję w mediach prywatnych powstaną gorsze programy. A być może w ten sposób większa część społeczeństwa otrzyma informacje z bardziej ambitnych czy ważnych obszarów.

● Projekt przewiduje utworzenie 16 regionalnych spółek telewizyjnych i 17 radiowych. Nowe spółki będą niezależne organizacyjnie i finansowo od nadawców ogólnopolskich. Czy zmiana organizacji ośrodków regionalnych jest dobrym rozwiązaniem?

– Dopiero w praktyce będzie można ocenić, do jakiego stopnia ośrodki te są merytorycznie i finansowo przygotowane na takie rozwiązanie. Być może właśnie samodzielność funkcjonowania zmusi je do właściwej realizacji zadań, do zwracania większej uwagi na sprawy lokalne, na budowanie tożsamości z lokalną społecznością.

● Jakie skutki pociągnie za sobą wprowadzenie ustawy medialnej?

– Przede wszystkim projekt stanowi realizację obowiązków wynikających z założeń unijnych. Usługi medialne daleko wykraczają poza dotychczasowe zadania nadawców medialnych. Ten akt prawny dotyczy jednej z kwestii, to jest zadań publicznych, jakie powinny być realizowane właśnie w dziedzinie usług medialnych. Najwyższy czas, by uregulować również i tę sprawę.

● Ewa Nowińska

profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat, kierownik Zakładu Prawa Środków Masowego Komunikowania, kierownik podyplomowego studium prawa autorskiego, wydawniczego i konkurencji w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej.