- Odeszliśmy od rozwiązań, które dawały możliwość występowania z roszczeniami przez najemców o wykup mieszkania. W żadnym okresie funkcjonowania TBS-ów nikt nie obiecywał najemcom, że będą nabędą prawo wykupu tych mieszkań. Chcemy zatem, by to właściciel TBS-u decydował o tym, czy chce sprzedać mieszkania. Wykup mieszkania będzie jednak możliwy dopiero wówczas, gdy zostaną zwrócone środki przekazane na TBS z budżetu państwa.

• Czy sprzedaż mieszkań w TBS-ach nie będzie uprzywilejowaniem pewnej grupy osób i rozdawnictwem państwa?

- Według naszych kalkulacji, po rozliczeniu wszystkich dopłat i odsetek, ceny sprzedawanych mieszkań w zasobach TBS będą zbliżone do rynkowych cen mieszkań. Cena będzie pomniejszona tylko o koszty budowy tych mieszkań. Ceny mieszkań z zasobów TBS-ów nie będą znacząco niższe od cen rynkowych także z tego powodu, że ich właścicielom nie będzie opłacało się sprzedawać mieszkań poniżej ich wartości.

• Kiedy mieszkańcy TBS-ów mogą liczyć na przyjęcie tych rozwiązań?

- Chcemy, by wszystkie zostały uregulowane w odrębnej ustawie. Do połowy tego roku przedstawimy założenia projektu ustawy, a do końca roku zostanie przygotowany projekt. W ministerstwie pracujemy również nad uproszczeniami w procedurze rozpoczynania inwestycji budowlanych i nad wspieraniem budownictwa mieszkaniowego. Aby nowe rozwiązania prawne były ze sobą spójne, projekt ustawy umożliwiający wykup mieszkań w TBS-ach powinien być przyjęty łącznie z tymi dwoma ustawami.

Rozmawiał ARKADIUSZ JARASZEK

PIOTR STYCZEŃ

wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za prawo mieszkaniowe