Czy wniosek można złożyć w kraju

Syn przebywa z matką w Niemczech bez mojej zgody. Zamierzam złożyć wniosek o jego powrót do kraju. Czy mogę to zrobić w Polsce?

Czy rozszerzyć wniosek o inne informacje

Jestem w posiadaniu dodatkowych dokumentów związanych ze sprawą mojego rozwodu i opieki nad dziećmi, mam np. odpis ugody z byłą żoną. Czy mogę go dołączyć do składanego wniosku?

Czy prawidłowy wniosek gwarantuje dobre orzeczenie

Wypełniłem wniosek o wydanie mojego sześcioletniego syna zgodnie z wymogami. Dodatkowo załączyłem wszelkie dokumenty związane ze sprawą, m.in. decyzję sądu, że miejsce zamieszkania dziecka to miejsce mojego pobytu. Czy to zapewni zarządzenie wydania mi syna?

Czy wniosek może zostać odrzucony

Złożyłem wniosek o wydanie dziecka, ale z powodu przeoczenia nie zawiera on wszystkich informacji określonych w wymogach. Czy możliwa jest sytuacja, że wniosek nie zostanie uwzględniony?

Czy mogę podjąć inne działania po odmowie

Sąd nie zgodził się na powrót mojej córki do kraju. Czy mogę podjąć jakieś inne kroki, by moje dziecko wróciło do Polski?

Czy sąd zajmie się każdym uprowadzeniem

Nie wiem, czy w mojej sprawie wniosek o wydanie dziecka będzie zasadny. Mam orzeczenie sądu przyznające mi prawo do widzenia się z dzieckiem co weekend, a dziecko przebywa z matką za granicą bez mojej zgody. Czy sądy rozpatrują wniosek w każdym przypadku?

Czy w przypadku odmowy pisać kolejne wnioski

Mój wniosek o powrót małoletniej córki do kraju został odrzucony z powodów formalnych (podstawa żądania powrotu dziecka). Czy ma sens pisanie kolejnego?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania.

Dowiedz się więcej z elektronicznego wydania eDGP: Jak odzyskać dziecko bezprawnie uprowadzone przez rodzica.