1 Sprawdź, czy masz prawo skarżyć uchwałę rady gminy

Nie każdy jest uprawniony do zaskarżenia uchwały rady gminy. Może to zrobić jedynie mieszkaniec gminy, którego interes prawny lub uprawnienie zostało naruszone aktem organu gminy. Wynika z tego, że skarżącym może być jedynie osoba, której interes prawny lub uprawnienie zostało taką uchwałą już naruszone. Interes skarżącego musi istnieć już w chwili wniesienia skargi. Nie można więc skarżyć uchwały, która może spowodować zagrożenie dopiero w przyszłości. Ponadto konieczne jest, aby naruszenie dotyczyło interesów osoby wnoszącej skargę. Musi więc odnosić się do takiej sytuacji prawnej, którą można określić jako własną, indywidualną i konkretną w stosunku do danej osoby.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak wnieść skargę na uchwałę rady gminy.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz następujące porady:

2 Wezwij radę gminy do usunięcia naruszenia prawa
3 Po bezskutecznym upływie terminu wnieś skargę do sądu
4 Ustal, jakiej opłacie podlega skarga, i ją wnieś