statystyki

Podział majątku małżonków po orzeczeniu rozwodu lub separacji

autor: Małgorzata Piasecka - Sobkiewicz31.07.2008, 03:00
 • Wyślij
 • Drukuj

Po orzeczeniu rozwodu lub separacji ustaje między małżonkami wspólność ustawowa. Mogą się wówczas podzielić wypracowanym podczas trwania małżeństwa majątkiem wspólnym.

reklamareklama


Jeżeli małżonkowie nie zawarli umowy majątkowej małżeńskiej, to wówczas po ślubie powstaje między nimi z mocy ustawy wspólność majątkowa zwana też wspólnością ustawową. Wtedy wszystkie przedmioty, które nabędą podczas trwania małżeństwa, stanowić będą ich majątek wspólny. Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

MAJĄTEK MAŁŻONKÓW

Wspólność majątkowa małżonków nie jest ustrojem przymusowym. Przez umowę majątkową małżeńską zawartą w formie aktu notarialnego małżonkowie mogą ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Już w trakcie trwania małżeństwa wspólność ustawową na żądanie jednego z małżonków może znieść sąd.

Majątek wspólny i osobisty

Do majątku wspólnego małżonków, który potem będzie dzielony po rozwodzie lub po orzeczeniu separacji, należą przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej. Nie ma znaczenia, czy w tym czasie nabyli je wspólnie oboje małżonkowie, czy tylko jeden z nich.

Oprócz tego do majątku wspólnego należą również pobrane wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego małżonka, dochody z majątku wspólnego oraz osobistego każdego małżonka, środki zgromadzone na rachunku otwartego albo pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Wspólnością ustawową objęte są również przedmioty zwykłego urządzenia domowego, nawet wówczas, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis, darowiznę, pod warunkiem że spadkodawca lub darczyńca inaczej nie postanowił.

Natomiast do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty nieobjęte wspólnością majątkową. Są to m.in. przedmioty majątkowe, które każdy z małżonków nabył przed powstaniem wspólności ustawowej albo nabył przez dziedziczenie, zapis, darowiznę, prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy, przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego oraz wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków.

Przed ślubem lub już w trakcie trwania małżeństwa małżonkowie mogą ustanowić rozdzielność majątkową. W tym celu powinni zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego, zwaną intercyzą. Oboje muszą wyrazić zgodę na zawarcie takiej umowy. Notariusz nie sporządzi intercyzy tylko na żądanie jednego małżonka wówczas, gdy drugi nie chce wyrazić zgody na ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Jeżeli intercyza zostanie zawarta przed ślubem, to wówczas między małżonkami z mocy ustawy nie powstanie wspólność majątkowa. Po ślubie każdy z nich będzie tworzył tylko swój majątek osobisty. Gdyby zaś intercyza została zawarta po ślubie, to wówczas do momentu sporządzenia jej istnieje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa i dorabiają się oni majątku wspólnego. Natomiast dopiero po sporządzeniu intercyzy małżonkowie tworzą wyłącznie majątek osobisty każdego z nich.

Ważne!

W ciągu 12 miesięcy należy powiadomić spółdzielnię mieszkaniową o podziale majątku

Podział majątku wspólnego

W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może domagać się podziału majątku wspólnego. Natomiast po rozwodzie, ogłoszeniu separacji, unieważnieniu małżeństwa, ustaniu małżeństwa na skutek śmierci jednego lub obojga małżonków, ogłoszeniu upadłości jednego z małżonków, orzeczeniu ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków, ustanowieniu rozdzielności majątkowej przez sąd z chwilą oznaczoną w wyroku wspólność ustawowa ustaje.

Dlatego małżonek rozwiedziony lub pozostający w separacji może domagać się podziału majątku wspólnego. W tym celu powinien wnieść wniosek o podział majątku wspólnego do sądu rejonowego, który jest właściwy ze względu na miejsce podziału majątku. Gdyby zaś wspólność majątkowa ustała na skutek śmierci jednego z małżonków, to wówczas taki wniosek wnosi do sądu spadku. Może domagać się podziału majątku wspólnego na dwie równe części albo ustalenia nierównych udziałów małżonków w tym majątku, a także ustalenia, jakie wydatki i nakłady zostały poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty i odwrotnie, i z tego tytułu podlegają zwrotowi.

PRZYKŁAD: JAKI SĄD ROZSTRZYGA O PODZIALE MAJĄTKU

Toczy się sprawa o rozwód i małżonek chce złożyć wniosek o podział majątku wspólnego do sądu okręgowego, który będzie orzekał o rozwiązaniu małżeństwa. Może złożyć taki wniosek i jeżeli przeprowadzenie podziału majątku wspólnego nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu, sąd dokona tego podziału w wyroku orzekającym rozwód. W przeciwnym razie już po uprawomocnieniu wyroku rozwodowego rozwiedziony małżonek może wystąpić z wnioskiem o podział majątku wspólnego do sądu rejonowego właściwego według miejsca położenia majątku.

PRZYKŁAD: CZY WINNY MAŁŻONEK DOSTANIE MNIEJ

Sąd orzekł rozwód z wyłącznej winy jednego małżonka. Składając wniosek o podział majątku wspólnego, małżonek niewinny domaga się przyznania mu większej części majątku tylko z tego powodu, że nie przyczynił się on swoim postępowaniem do rozwodu. Nie jest to powód, który uzasadniałby podział majątku wspólnego na dwie nierówne części.

Podział mieszkania

Najwięcej problemów przy podziale majątku wspólnego rozwiedzionych małżonków, a także małżonków pozostających w separacji, powstaje w związku z podziałem wspólnego mieszkania. W wyroku rozwodowym sąd może orzec o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie, wówczas gdy małżonkowie wspólnie w nim mieszkają. Natomiast dzieląc majątek, sąd orzeka o tym, kto zatrzymuje mieszkanie, a kto dostanie spłatę. Gdyby zaś rozwiedzeni małżonkowie byli posiadaczami spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania, to wówczas formalności związanych z ustaleniem który z nich zatrzyma mieszkanie, powinni dopełnić w ciągu roku od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W tym terminie muszą powiadomić spółdzielnię, komu przypadło prawo albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania w tej sprawie w sądzie.

Osoba składająca wniosek może zaproponować sposób podziału majątku wspólnego

Podstawa prawna

• Art. 35-50 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję


reklama


 • Wyślij
 • Drukuj
Źródło:GP

reklama

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Komentarze: 29

 • 1: ADW.MG z IP: 89.229.70.* (2008-07-31 08:47)

  ISTOTNA ROLA PRZYPADA TAKŻE MEDIATOROM O ILE STRONY/UCZESTNICY POSTĘPOWANIA/ MAJA WOLĘ WYPRACOWANIA KOMPROMISOWYCH ROZWIĄZAN.TO DOBRE I NAJSZYBSZE ROZWIĄZANIE.

 • 2: polaczek z IP: 62.111.156.* (2008-07-31 10:07)

  Co w przypadku, gdy w trakcie obowiązywania wspólności majątkowej, sprzedam mieszkanie nabyte przed zawarciem małżeństwa, a uzyskane ze sprzedaży środki przekażę np. moim rodzicom. Czy w trakcie podziału majątku druga strona może domagać się połowy kwoty uzyskanej ze sprzedaży i przekazanej osobie trzeciej ?

 • 3: Basia z Krakowa z IP: 91.94.223.* (2008-07-31 17:08)

  Witam, Jestem pół roku po rozwodzie .. Dwa lata temu ciężko zachorowałam i byłam ok roku hospitalizowana.. W tym czasie mój były mąż wywiózł wszystkie cenniejsze rzeczy z domu, włącznie z samochodem oraz wyjechał do Irlandii ... Po powrocie zastałam niezapłaconew rachunki i praktycznie pusty dom ..Czy przysługuje mi prawo dochodzenia połowy pobranego przez niego wynagrodzenia z tytułu pracy w Irlandii do czasu naszego rozwodu ? ( pracuje tam legalnie i zarobki można udowodnić ) Dziękuję za pomoc Basia

 • 4: wojtek z IP: 213.158.197.* (2009-01-30 19:52)

  jestem 25 lat po rozwodzie dopiero teraz wniosłem o podział majątku to jest mieszkania spółdzielczego mieszkanie otrzymaliśmy 28 lat temu żona nie zamieszkała w tym mieszkaniu mieszkam do tej pory sam . zasiedzenie czy muszę ją zpłacić. DZIĘKUJE WOJTEK

 • 5: iwona z IP: 195.200.89.* (2009-07-14 23:04)

  czy firma ktora w trakcie trwania malzenstwa zalozylismy ale byla zarejestrowana tylko na meza jako osobe fizyczna jest tez moja firma i jakie prawa mam do niej,czy moze zabronicmi wchodzenia do niej,jestesmy po pierwszej sprawie rozwodowej i sad dal rok na poprawienie stosunkow miedzy nnami,ale on niestety wciaz spotyka sie z kochanka ktora jest pracownica firmy,zagrozil ze sprowadzi policje lub zwolni ksiegowa ,ktora prowadzi dokumenty mojej malej firmy,saloniku fryzjerskiego.

 • 6: igor z IP: 213.238.86.* (2009-10-25 21:27)

  Witam, mam pytanie odnosnie podzialu. 1. Czy kupując mieszkanie po zawarciu malzenstwa ale z wikszosci pieniedzy zarobionych przed slubem, czy moge sie domagac nierownego podzialu ? jak to niby mialo by wygladac?
  2. Czy mając nierowne zarobki tj np jedno zarabia za granicą drugie w Polsce i są pewnie jakies oszczednosci ale ukryte - czy sąd wylicza mniej wiecej ile tychoszczednosci moze byc?

 • 7: magda 993 z IP: 86.63.125.* (2009-11-15 21:37)

  mam pytanie czy jest okreslony czas na wniesienie pozwou o podzial majatku

 • 8: Krzysztof z IP: 83.21.5.* (2009-11-30 16:14)

  mój brat zginął w wypadku samochodowym,w tym czasie był w separacji sądowej z małżonką.w tej chwili sprawa toczy się w sądzie o podział majątku między ojcem a rodzeństwem.bratowa jest wykluczona ze spadku.czy może wnieść sprawe o wyrobek bez orzeczenia sądu?
  prosze o pomoc
  to naprawde ważne

 • 9: helenka z IP: 80.51.37.* (2009-12-12 18:23)

  Witam ,proszę o pomoc moi rodzice pobrali sie w 1956 r rodzice mamy przepisali działke mama urzadziłato tak jako że pracowała w urzedzie gminy i postarała się aby działaka przepisana była na jej imie i nazwisko wybudowali dom stworzyli gospodarstwo domowe ojciec był przekonany ze jest to wspólny majatek jako że darowizna była po ślubie i nie było separacji ani żadnych zastrzeżeńurodziłao sie troje dzieci póżniej w latach 80 odbył się rozwód rodziców bez podziału majatku w 2008 r ojciec zmarł kto moze rozporzadzac majatkiem jaki pozostał i nigdy nie było prowadzone postepowanie spadkowe prosimy o pomoc czy możemy sprzedać działki czy dopiero po podziale majatku rodziców ...

 • 10: edward1959 z IP: 87.105.178.* (2010-02-02 19:03)

  Czy dwa lata po rozwodzie można wystąpić o podział majątku po 25 letnim pożyciu małżeńskim.

Dowiedz się więcej

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

reklama