Obowiązku uiszczenia opłat sądowych nie ma Skarb Państwa oraz strona dochodząca niektórych roszczeń w sprawach rodzinnych oraz z zakresu prawa pracy. Wydatki za nie tymczasowo ponosi Skarb Państwa. Nie pobiera się też opłat od niektórych wniosków, skarg i zażaleń.

Strona, która nie korzysta z tych uprawnień, może domagać się zwolnienia od kosztów sądowych w całości lub w części.

Zobacz pełną treść artykułu - Prawo na co dzień w eGP