NSA, oddalając skargę kasacyjną prezesa SN, wskazał również, że popełnił on błąd proceduralny, odmawiając wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o udostępnienie danych. Takiego trybu postępowania nie przewidują bowiem przepisy ustawy o informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Zdaniem sędziów NSA umowy cywilno - prawne podpisywane przez sąd dotyczą tak naprawdę majątku publicznego. Dlatego też obywatele mają prawo się z nimi zapoznać.

Prezes SN musi teraz wziąć pod uwagę ten wyrok.

– Demokracja jest wtedy, kiedy obywatel może wygrać z władzą publiczną, i tak się stało – mówi Piotr Waglowski współpracujący z Fundacją ePaństwo.

Sprawa dotyczyła zapytania prezesa fundacji skierowanego do pierwszego prezesa SN. Fundacja spytała, dlaczego i na jakiej podstawie Sąd Najwyższy przy powołaniu się na orzeczenia zamieszcza odnośniki do jednego z wydawnictw w sytuacji, gdy na rynku komercyjnym systemów dostępu do informacji prawnych działa wiele innych podmiotów.

Spytała również, jakie były kryteria wyboru oraz dlaczego sąd nie korzysta z publicznych i darmowych źródeł, takich jak repozytoria orzeczeń sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego i dzienniki urzędowe wydawane przez Rządowe Centrum Legislacyjne. Fundacja spytała także, czy sąd współpracuje również z tą firmą w sprawach innych niż kupowanie licencji programu.

Na to odpowiedzi fundacja jednak nie otrzymała. Prezes SN wydał postanowienie, w którym odmówił wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia informacji o tym, kiedy, w jakim trybie, w jakiej ilości oraz za jaką kwotę zostały zakupione przez sąd uprawnienia do korzystania z programu.

Fundacja złożyła skargę do sądu wojewódzkiego i sprawę wygrała. Dziś potwierdził to NSA. Piotr Waglowski przyznaje, że mimo dzisiejszego wyroku NSA liczy się z tym, że prezes SN i tak wyda decyzję odmowną, ponieważ uzna, że występują tu przesłanki odmawiające ujawnienia danych o zawartych umowach.

Wtedy fundacja znowu będzie musiała zwrócić się do sądu o potwierdzenie uprawnień obywatelskich o dostęp do informacji publicznej. Optymalnie byłoby więc, gdyby prezes SN na podstawie dzisiejszego wyroku udostępnił dane, w jaki sposób wydaje pieniądze publiczne.

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 11 września 2012 r. (I OSK 916/12).