Przez wykonanie prac naprawczych może dojść do zwiększenia wartości pojazdu w stosunku do jego wartości sprzed wypadku i w konsekwencji do nieuzasadnionego wzbogacenia.

Poprzez naprawienie szkody z polisy autocasco może dojść do bezpodstawnego wzbogacenia poszkodowanego. Do takich wniosków doszedł Sąd Okręgowy w Warszawie, rozstrzygając spór o wypłatę odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej. Do takiej sytuacji może dojść przede wszystkim wtedy, gdy do naprawy samochodu zostały użyte części o wartości wyższej niż te podlegające wymianie. Po drugie jakość wykonanych prac przy naprawie pojazdu mechanicznego może doprowadzić pojazd do takiego stanu technicznego, że jego wartość będzie wyższa od wartości sprzed wypadku. W takim wypadku poszkodowany nie ma podstaw do żądania zwrotu całego kosztu naprawy.

Poszkodowany nie może więc korzystać z każdego warsztatu naprawczego oferującego najwyższą jakość usług. Przez wykonanie prac naprawczych w takim zakładzie może bowiem dojść do zwiększenia wartości pojazdu w stosunku do jego wartości sprzed wypadku. Co więcej, przywrócenie do stanu poprzedniego nie powinno przekraczać „kosztów celowych, ekonomicznie uzasadnionych”. Niezgodne z prawem jest jednak twierdzenie, że naprawa powinna być przeprowadzona środkami i rzeczami średniej jakości.

WYROK Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt XXIII Ga 714/08, niepublikowany