Umożliwi to skuteczniejszą egzekucję należności wynikających z kontraktów gospodarczych, szczególnie teraz, gdy wiele firm może stracić płynność finansową na okres przejściowy. Gdy otrzymają dłuższy termin zapłaty należności, łatwiej im będzie wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Możliwość prowadzenia negocjacji pomoże im też w trakcie postępowania układowego. W ten sposób unikną upadłości lub likwidacji firmy. Dobrze, że autorzy projektu kodeksu cywilnego chcą wprowadzić do obecnego porządku prawnego rewolucję w zakresie terminów przedawnienia. Dobrze też, że dopuszczą możliwość przedawnienia się na zasadach ogólnych roszczeń niemajątkowych. W ten sposób wierzyciele nie będą już straszeni restrykcyjnymi terminami zawitymi, które stanowią barierę w dochodzeniu roszczeń.