Dodają też, że Skarb Państwa nie wydaje olbrzymich pieniędzy na finansowanie pomocy dla ofiar przestępstw. Jednak warto także poszukać innych źródeł wspierania poszkodowanych. Choćby ze względów moralnych. Można np. utworzyć specjalny fundusz z pieniędzy sprawców przestępstw umyślnych i nieumyślnych. Takie rozwiązanie jest na pewno trudniejsze w realizacji, jednak naprawianie szkody przez samego przestępcę to najlepsza dla niego kara i droga do resocjalizacji.