Najważniejszy po konstytucji akt prawny regulujący życie gospodarcze opiera się na zasadach i instytucjach powstałych prawie pół wieku temu. Były one ściśle związane z ideologią minionej epoki. Wystarczy wskazać choćby klauzulę o zasadach współżycia społecznego czy też instytucję użytkowania wieczystego. Istoty starego kodeksu nie zmieniło nawet 56 dotychczasowych nowelizacji przepisów. Nowe prawo musi być kompleksowe, czytelne i w miarę niezmienne. Potrzebny jest kodeks, który będzie odpowiadał warunkom ekonomicznym i ustrojowym panującym w Polsce prawie od 20 lat.