Dotychczasowe próby wprowadzenia do prawa upadłości konsumenckiej kończyły się fiaskiem. Tym razem poselski projekt ma większe szanse na sukces w głosowaniach. Podanie ręki osobom, które wpadły w spiralę zadłużenia, nie może być jednak bezwarunkowe. Pochopne oddłużanie nieodpowiedzialnych konsumentów może okazać się ryzykownym eksperymentem. Eksperci twierdzą, że właśnie takie nieodpowiedzialne podejście do niewypłacalności gospodarstw domowych stało się przyczyną obecnego kryzysu na rynku nieruchomości w USA i Wielkiej Brytanii. Jest jeszcze czas, by ustawodawca dopracował przepisy. Z dobrodziejstwa ustawy będą przecież chcieli skorzystać także nieuczciwi kredytobiorcy. Upadłość konsumencka powinna być przywilejem, ale tylko dla roztropnych i przezornych.