Albo więc przygotowane formularze są zbyt skomplikowane, albo przyszłym beneficjentom brakuje elementarnej staranności? Być może na to pytanie odpowiedzą sobie dzisiaj uczestnicy spotkania w resorcie administracji.

Przypuszczalnie prawda leży pośrodku. Ale im szybciej urzędnicy pochylą się nad problemem i zaczną szukać przyczyn powstałych błędów, tym naszej administracji wyjdzie to na zdrowie. A jest o co walczyć. Do zdobycia są miliony euro, są też urzędy wymagające natychmiastowej rewitalizacji.