Mówiąc po ludzku, rzecznik może wyznaczać drogi prowadzące do wzrostu PKB. Projekt nowelizacji ustawy o rzecznikach patentowych podąża tą drogą. Jego autorzy nie tylko próbują upowszechnić w społeczeństwie ten zawód, ale szerzej otwierają do niego dostęp młodym ludziom. Temu mają służyć przejrzyste zasady ubiegania się o aplikację, przeprowadzania egzaminów, wnoszenia odwołań od wyników. Jedyną barierą dla młodych adeptów sztuki rzecznikowskiej może być wysoka odpłatność za aplikację. Od czego są jednak fundacje zajmujące się promocją wiedzy, nauki i techniki?