Instytucja prawa zabudowy sprawdza się w wielu krajach pod warunkiem niskich opłat. Tylko wtedy nowe prawo okaże się ułatwieniem dla wszystkich. Niestety, nie wie prawica, co czyni lewica. Podobną instytucję chce też wprowadzić resort infrastruktury, tyle że w ustawie szczególnej. Ministerstwo proponuje inwestorom własność obiektu budowlanego. Prawo to będzie można ustanowić nie tylko na własności, ale także na użytkowaniu wieczystym. Czy w ministerstwie zapomniano o starej rzymskiej zasadzie, że nie można na nikogo przenieść więcej praw, niż się samemu posiada.