Pozwalają na to nieprecyzyjne przepisy. Kierowców można łatwo wprowadzić w błąd, a potem uchylić się od odpowiedzialności w przypadku kradzieży czy zarysowania auta. Tak więc potrzebna jest interwencja ustawodawcy. To on musi wprowadzić bezwzględny obowiązek umieszczania przy wjeździe na parking znaku informującego, czy jego użytkownicy płacą jedynie postojowe, czy za pełne bezpieczeństwo samochodu strzeżonego przez ochronę.