Marcin Smolarek specjalizuje się w doradztwie w zakresie finansowania i refinansowania projektów, umów kredytowych, restrukturyzacji zadłużenia oraz sporów z udziałem instytucji finansowych. Jest ekspertem w zakresie sekurytyzacji i obrotu wierzytelnościami.

PS