Już niedługo przedstawiciele handlowi nie będą mogli składać wizyt lekarzowi w godzinach jego pracy. Zmianie ulegną też zasady reklamowania leków. Takie zmiany zawiera zaproponowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt nowego rozporządzenia w sprawie reklamy produktów leczniczych, który jest już po konsultacjach społecznych. Nowe przepisy wprowadzają rozróżnienie na reklamę kierowaną do publicznej wiadomości, osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Produkt leczniczy będzie musiał zawierać też informację o konieczności długotrwałego stosowania leku w celu osiągnięcia zamierzonego działania.

- Naszym zdaniem, przepis ten ma zmienić nastawienie osób oglądających reklamy, które często w sposób impulsywny kupują promowane produkty - mówi Piotr Sucharski, wiceprezes zarządu TORFARM. Nie wydaje nam się, aby nowe uregulowania prawne mogły jednak zmienić sposób postrzegania produktów leczniczych przez pacjentów - dodaje.

Zgodnie z proponowanymi przepisami reklama leku kierowana do publicznej wiadomości będzie musiała przekazywać pacjentowi rzetelną informację o produkcie oraz ostrzeżenie o ryzyku jego niewłaściwego stosowania.

- Niewłaściwe stosowanie leków jest zagrożeniem. Konieczne jest jednak prowadzenie działań edukacyjnych, których elementem mogą być ostrzeżenia zamieszczane w przekazach marketingowych - uważa Piotr Sucharski.

Czas trwania takiego ostrzeżenia w reklamie nie będzie mógł być krótszy niż 8 sekund. Wprowadzony też zostanie zakaz emisji reklamy w okresie do 20 minut przed i po audycjach popularnonaukowych.

Najwięcej kontrowersji wzbudza jednak przepis zakazujący wizyt przedstawicieli handlowych u lekarzy w godzinach ich pracy. Po wejściu w życie przepisów nowego rozporządzenia przedstawiciel firmy farmaceutycznej będzie więc musiał nie tylko ustalić termin spotkania po godzinach pracy lekarza uprawnionego do wystawiania recept, ale także uzyskać zgodę jego przełożonego. Co więcej podmiot, który chce wprowadzić w Polsce próbki produktów leczniczych, przeznaczonych do dostarczenia ich lekarzom w ramach reklamy, będzie musiał złożyć oświadczenie w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym, który ma monitorować działania związane z dostarczaniem próbek. Ma to zapewnić łatwiejszy dostęp pacjentów do świadczeń finansowanych ze środków publicznych poprzez ograniczenie kolejek powodowanych między innymi wizytami osób oferujących lekarzom próbki leków w godzinach ich pracy.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2009 r.

20 minut przed i po audycji popularno-naukowej nie będzie można emitować reklamy leku