Inwestycje finansowane ze środków prywatnych, takie jak hotele, pensjonaty, centra pobytowo-szkoleniowe, będą mogły być traktowane jako przedsięwzięcia na Euro 2012. Wszystko po to, aby tego rodzaju inwestycje mogły skorzystać z ułatwień administracyjnych przewidzianych w specustawie o Euro 2012 (Dz.U. z 2007 r. nr 173, poz. 1219). Taką propozycję zawiera projekt nowelizacji przygotowany przez posłów PO. Zmiany popiera resort sportu.

- Ministerstwo Sportu i Turystyki na przełomie sierpnia i września rozpoczęło prace nad nowelizacją specustawy o Euro 2012. Do udziału w pracach zaproszeni zostali również posłowie, którzy złożyli projekt nowelizacji jako poselski. Chcieliśmy w ten sposób przyspieszyć procedury legislacyjne - wskazuje Małgorzata Pełechaty, rzecznik prasowy Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zachęta dla firm

Projekt wprowadza nowy podział przedsięwzięć Euro 2012 na przedsięwzięcia realizowane przez spółki celowe (budowa stadionów i innych obiektów budowlanych) oraz przedsięwzięcia realizowane przy udziale kapitału prywatnego (zaplecze turystyczno-rekreacyjne).

- Nowelizacja usprawni prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Euro 2012. Proponowane zmiany są wynikiem obserwacji wynikających z pierwszych miesięcy funkcjonowania ustawy. Chcemy umożliwić prywatnym inwestorom realizację inwestycji zakwalifikowanych jako przedsięwzięcia Euro 2012 - wskazuje poseł Joanna Skrzydlewska (PO).

- Wiadomo, że na realizację przedsięwzięć niezbędnych do przeprowadzenia Mistrzostw Europy nie wystarczy pieniędzy publicznych. Z kolei zaangażowanie kapitału prywatnego, zwłaszcza w obecnej sytuacji na rynkach finansowych, wymagać będzie pewnych zachęt, w szczególności stworzenia możliwości skorzystania z przyspieszonej ścieżki postępowań administracyjnych, jednak nieobejmującej przepisów o wywłaszczeniu - uważa Krzysztof Wierzbowski, partner zarządzający w kancelarii Wierzbowski Eversheds.

- Do mistrzostw zostało niewiele czasu. Coraz większe wyzwanie stanowi oddanie w terminie zaplecza turystyczno-rekreacyjnego, w tym ośrodków pobytowo-szkoleniowych, hal widowiskowo-sportowych, hoteli, których nie zbudują same podmioty publiczne - dodaje.

Niepotrzebna zmiana

Przeciwnikiem nowelizacji jest Elżbieta Jakubiak, była minister sportu, która przygotowała specustawę o Euro 2012.

- Ta nowelizacja w ogóle nie jest potrzebna - tłumaczy poseł Elżbieta Jakubiak (PiS).

- Już teraz nie ma przeszkód, aby z udogodnień przewidzianych w specustawie o Euro 2012 mogły korzystać przedsięwzięcia finansowane ze środków prywatnych. Przedsięwzięciem Euro 2012 jest wszystko to, co znajdzie się w rozporządzeniu Rady Ministrów - dodaje poseł Jakubiak.

Według niej, zamiast nowelizować ustawę, wystarczy wydać rozporządzenie zawierające inwestycje finansowane ze środków prywatnych.

- Nie rozumiem, dlaczego obecne rozporządzenie jest tak okrojone. Nie wpisano do niego np. centrów pobytowych oraz wielu innych inwestycji proponowanych przez samorządy - uważa poseł Elżbieta Jakubiak.

Podkreśla, że od początku intencją ustawodawcy było to, aby wszystkie przedsięwzięcia infrastrukturalne związane z mistrzostwami, poza drogami ekspresowymi i autostradami, mogły korzystać z dobrodziejstw specustawy.

Lista z rozporządzenia

Projekt wymaga dopracowania. Prawnicy podkreślają, że konieczne jest określenie kryteriów umieszczenia inwestycji prywatnej w rozporządzeniu Rady Ministrów.

- Skoro dana inwestycja ma korzystać z udogodnień specustawy, pod warunkiem umieszczenia jej w rozporządzeniu Rady Ministrów, to delegacja ustawowa i określenie kryteriów takiego umieszczenia muszą być określone precyzyjne - dodaje Krzysztof Wierzbowski.

- Delegacja bowiem nie powinna oddawać swobodnemu uznaniu Rady Ministrów decyzji, które bez należytego oparcia w ustawie będą dawały niektórym przedsięwzięciom (a więc i przedsiębiorcom) szczególnie uprzywilejowaną sytuację prawną w stosunku do innych przedsięwzięć (a więc i przedsiębiorców) - podkreśla Krzysztof Wierzbowski.

- Projekt nie przewidział też procedury ubiegania się przez podmioty prywatne o umieszczenie danego przedsięwzięcia na liście przedsięwzięć Euro 2012 - dodaje.

Sieć spółek

Celem nowelizacji jest także wprowadzenie wyraźnego podziału kompetencyjnego między spółkami przygotowującymi lub wykonującymi przedsięwzięcia Euro 2012 a spółkami koordynującymi i nadzorującymi przygotowania do mistrzostw.

- Według mnie projekt zmierza do powołania w całym kraju sieci spółek Pl 2012. Trzeba pamiętać, że zatrudnienie w nich nie jest objęte ograniczeniami ustawy kominowej - podkreśla poseł Elżbieta Jakubiak.

- Do powołania sieci spółek do koordynowania i nadzorowania nie jest zresztą potrzebna nowelizacja - dodaje.

- Na podstawie istniejących przepisów minister może powołać dowolną liczbę spółek. Ja powołałam dwie spółki - Narodowe Centrum Sportu do budowy stadionu narodowego i spółkę do koordynowania przygotowań PL 2012. Spółki mogą przygotowywać, wykonywać, nadzorować i koordynować przedsięwzięcia Euro 2012 - podkreśla poseł Elżbieta Jakubiak.

Projekt przewiduje także, że samorząd województwa śląskiego (a nie jak dotąd miasto Chorzów) będzie mógł tworzyć spółki celowe.