Wiedza stale aktualizowana.

Światem obecnie rządzi zmiana, tymczasem lider powinien wyprzedzać swoim myśleniem to, co dzieje się w biznesie. W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, nieustające podnoszenie kwalifikacji jest absolutną koniecznością. Studia MBA stanowią odpowiedź na wyzwania, które stawia przed nami współczesny świat. Jak twierdzi prof. Olaf Żylicz, Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej: „Dobry program MBA jest w ciągły sposób doskonalony i dostosowywany do zmieniającego się świata. Istotą kształcenia menedżerskiego powinno być kształtowanie liderów i przedsiębiorców nowego typu – rzutkich, umiejących szybko zdobywać wszelką potrzebną im wiedzę i dostosowywać się do zmieniającej się szybko rzeczywistości.”

Międzynarodowy networking

Międzynarodowy wymiar studiów MBA pozwala na poznanie różnych kultur biznesowych i stylów zarządzania, na czerpanie z doświadczeń wykładowców i grup studentów z różnych krajów, co w globalnym biznesie jest nie do przecenienia. Prowadzony w języku angielskim Executive MBA Politechniki Warszawskiej, założony przez HEC Paris, London Business School, NHH Bergen realizowany jest również wspólnie z CEU Business School. Program ten stał się dziś pierwszym w pełni międzynarodowym programem w Europie Środkowej. Studenci mają do dyspozycji kadrę wykładowców z prestiżowych szkół biznesu, zajęcia fakultatywne w Budapeszcie i Wilnie, zajęcia realizowane wspólnie w międzynarodowych, mieszanych grupach. Nowością jest możliwość udziału w sesjach wyjazdowych do Nowego Jorku, Indii lub Chin.

Innowacyjność, start-up’y i przedsiębiorczość korporacyjna

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

źródło: Inne

„Doświadczonych menedżerów korporacyjnych kuszą takie pojęcia jak “start-up”, “własna firma”, “bycie przedsiębiorcą”, ale wszyscy są zgodni, że opuszczenie korporacyjnego komfortu jest bardzo ryzykowne, jeśli się weźmie od uwagę liczbę start-up’ów, które odniosły sukces na miarę Amazona, Ubera czy chociażby polskiego Alior Banku.” mówi prof. Sylwia Sysko- Romańczuk, Dyrektor Executive MBA Szkoły Biznesu PW. Studia MBA są wyjątkową szansą aby w warunkach “cieplarnianych” - przygotować teasery inwestycyjne i biznesplany oraz poddać je weryfikacji rynkowej.

„Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce, która - realizując przedsięwzięcia start-up’owe i korzystając z ich doświadczeń - sprofilowała swój program EMBA na potrzeby rozwijania u uczestników kompetencji nie tylko zakładania własnych biznesów, ale co więcej tak potrzebnej dzisiaj firmom przedsiębiorczości korporacyjnej.” -opowiada prof. Romańczuk

Rozwój osobisty

Last but not least, studia MBA to także szansa rozwoju kompetencji osobistych. Dobre programy coraz częściej dbają o aspekt „umiejętności miękkich”. W Szkole Biznesu PW w trakcie studiów studenci mają możliwość udziału w dwuletnim, indywidualnym programie rozwoju potencjału osobistego. Korzystają z indywidualnej diagnozy i sesji feedbackowej dotyczącej mocnych stron i potencjalnych obszarów rozwojowych w kontekście efektywnego wypełniania zadań menedżerskich. Mają dostęp do praktycznych technik i modeli skutecznego rozwoju osobistego oraz możliwość skonfrontowania bieżących planów zawodowych z realnym rynkiem pracy poprzez specjalny program Talent Tree. „Uważamy to za szalenie ważne, bo o rozwoju gospodarczym decydują ostatecznie ludzie i ich kwalifikacje.” -mówi prof. Żylicz

Executive MBA Politechniki Warszawskiej – dwuletnie studia podyplomowe, w trybie weekendowym, 100% w języku angielskim. Program jest certyfikowany - posiada europejską akredytację EPAS, klasę mistrzowską SEM Forum, 1 pozycję w opinii absolwentów w rankingu MBA Perspektywy 2015. Znalazł się na 17 pozycji w Europie w rankingu TOP MBA.

Wykłady Otwarte i Spotkania Informacyjne
środa, 14 września, godz.18:00 Józef Wancer, "Major challenges for banking sector"
środa, 23 września, godz.18:00 Prof. Witold Orłowski, „Current Economic Situation”

zarejestruj się na www.biznes.edu.pl/dzien-otwarty