Dlaczego warto postawić na studia podyplomowe?

Podjęcie nauki w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego to rozwiązanie dla osób pragnących rozwijać kompetencje z obszaru zawodowego, w którym są aktywne. Studia podyplomowe stwarzają bowiem nie tylko możliwość zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, ale też nawiązania relacji i rozszerzenia zawodowej sieci kontaktów. Studia te mogą być także doskonałą alternatywą dla osób pragnących rozpocząć swoją karierę w innej dziedzinie zawodowej. Słuchacze studiów podyplomowych otrzymują skondensowaną wiedzę, niezbędną do wdrażania sprawdzonych narzędzi oraz dobrych praktyk biznesowych, prawnych i administracyjnych.

Sukces w praktyce

Fundamentalną ideą Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego jest hasło: kształcenie praktyków przez praktyków, a wszystkie programy wyróżnia silna orientacja biznesowa. Prowadzący, przez pryzmat swojego wieloletniego doświadczenia, przekazują słuchaczom wiedzę zdobytą w toku kariery zawodowej w różnych branżach. Wykładowcy to uznani eksperci i autorytety w dziedzinach m.in. takich jak prawo, zarządzanie, nieruchomości, lotnictwo, ochrona zdrowia czy energetyka. Uczestnictwo w studiach opracowanych w takiej formule daje możliwość poznania know-how oraz tajników sukcesu praktyków. Studia nie ograniczają się jedynie do formuły wykładów, a prowadzone są z wykorzystaniem takich narzędzi jak warsztaty, analiza przypadku, gry symulacyjne czy wizyty studyjne. Dlatego właśnie mocną stroną programów jest praktyczny charakter kształcenia i wysoka adaptacja nowej wiedzy w środowisku pracy.

Ponad 60 kierunków studiów podyplomowych

Centrum Kształcenia Podyplomowego oferuje ponad 60 kierunków studiów podyplomowych, pogrupowanych w 15 tematycznych akademiach, m.in. takich jak: Akademia Praktyków Prawa, Akademia Administracji Publicznej, Akademia Transportu Lotniczego, Akademia Rynku Nieruchomości, Akademia Menedżera, Akademia HR, Akademia Rynku Ochrony Zdrowia czy Akademia Trenera i Coacha.

Oferta studiów podyplomowych Uczelni Łazarskiego odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, ponieważ Uczelnia, współpracując z biznesem, zwraca szczególną uwagę na dostosowywanie programów kształcenia do wymogów i oczekiwań pracodawców. „Misją Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego jest przygotowanie słuchaczy do osiągania sukcesów zawodowych, poprzez samodzielne planowanie ścieżki kariery i zarządzanie swoim rozwojem w oparciu o specjalistyczną wiedzę i profesjonalne umiejętności. Pragniemy kształtować kompetencje i kwalifikacje zawodowe, poszukiwane na rynku pracy i niezbędne do rozwoju gospodarczego naszego kraju, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i samorządowych, organizacji non-profit oraz samych pracowników. Wierzymy w siłę partnerskiego współdziałania i synergię kompetencji, dlatego nasze programy tworzymy zarówno z myślą o pracownikach, jak i pracodawcach – zawsze ściśle z nimi współpracując” – mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

MBA na Uczelni Łazarskiego

Oprócz bogatej oferty studiów podyplomowych, Uczelnia postawiła na programy MBA w pełni profilowane branżowo – Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oferuje 8 programów MBA: MBA Przedsiębiorczość, MBA Zarządzanie, MBA w Ochronie Zdrowia, MBA Energetyka, MBA w Lotnictwie, MBA Logistyka, Executive MBA for Human Resources Professionals oraz MPA – Master of Public Administration. Programy, stworzone na podstawie analizy rynkowej, skierowane są do menedżerów wszystkich szczebli zarządzania, samodzielnych specjalistów, zarządzających we wszystkich obszarach działalności organizacji komercyjnych i niekomercyjnych, ale również osób pełniących funkcje kierownicze w administracji publicznej, samorządowej, centralnej, a także organizacjach non-profit.

„MBA na Uczelni Łazarskiego to studia zdecydowanie praktyczne, co – w porównaniu z teoretycznym charakterem polskiego systemu edukacyjnego – jest ich wielką zaletą. Na kursach MBA bardziej niż uczenie się na pamięć, istotne jest rozwiązywanie konkretnych problemów i rozwijanie praktycznych umiejętności. Nasze studia odpowiadają też na potrzebę wymiany doświadczeń i zbudowania relacji z ludźmi reprezentującymi dane sektory gospodarki” – dodaje dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.

Więcej informacji o ofercie Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego: www.ckp.lazarski.pl.