Polska jest pierwszym państwem europejskim emitującym obligacje denominowane w RMB na krajowym rynku chińskim. Gwarantami emisji są Bank of China Limited i HSBC Bank (China) Company Limited.

Na czele zespołu A&O stali wspólnie Piotr Lesiński, partner w departamencie międzynarodowych rynków kapitałowych w biurze w Warszawie, oraz Agnes Tsang, counsel z biura w Hong Kongu. Pozostałymi członkami zespołu byli: mec. Łukasz Walczyna, Alice Leung, Tian Tian Wang oraz Cammy Man.

PS