Zastąpił on na tym stanowisku Krzysztofa Stępkowskiego.

ELSA to organizacja studencka o zasięgu ogólnopolskim, zrzeszająca studentów i absolwentów wydziałów prawa oraz administracji uczelni wyższych. Działalność stowarzyszenia koncentruje się na trzech obszarach: naukowym, praktyk studenckich oraz współpracy międzynarodowej.

PS