Nad przygotowaniem prospektu emisyjnego pracowali prawnicy z zespołu prawa rynków kapitałowych Kancelarii SSW. Prace zespołu koordynował dr Szymon Okoń, partner w zespole prawa rynków kapitałowych.

Wczoraj spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

PS