W poniedziałek minister Ćwiąkalski spotkał się w Białymstoku z miejscowym środowiskiem prawniczym. Na Uniwersytecie w Białymstoku wygłosił też wykład dla studentów poświęcony zawodom prawniczym.

Jeśli prezydent Lech Kaczyński nie zawetuje ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i wejdzie ona w życie w grudniu, w 2009 roku odbędzie się dwukrotny nabór aplikantów sędziowskich i prokuratorskich - mówił minister w czasie wykładu.

"W przyszłym roku będzie dwukrotny nabór na aplikację, dlatego że jest zaległa aplikacja tegoroczna, czyli sytuacja, w której w tym roku ze względu na brak ustawy nie odbyły się egzaminy na aplikację" - powiedział Ćwiąkalski.

Minister zapowiedział, że jeśli ustawa wejdzie w życie, pierwsza tura egzaminów mogłaby się odbyć najwcześniej w lutym, druga zaś we wrześniu.

Każdy aplikant będzie mógł ubiegać się o stypendium, a jeżeli nie podejmie pracy na etacie, będzie musiał zwrócić stypendium

Ćwiąkalski podkreślił, że na aplikacje prokuratorskie i sędziowskie przyjmowanych będzie rocznie ok. 300-400 osób oraz że nie będzie aplikacji pozaetatowych, które uważa za "fikcję". W jego ocenie, taka liczba aplikantów wystarczy, bo - jak mówił - w Polsce jest wystarczająca liczba sędziów i prokuratorów.

Poinformował, że tych pierwszych, łącznie z asesorami sądowymi, jest ok. 10 tys., zaś prokuratorów i asesorów prokuratorskich - ok. 6,5 tys. Minister uważa, że to wskaźniki jedne z najwyższych w Europie. Dodał, że do sądów powszechnych w Polsce trafia rocznie ok. 11 mln spraw.

Każdy aplikant będzie mógł ubiegać się o stypendium, a jeżeli nie podejmie pracy na etacie, będzie musiał zwrócić stypendium, czyli, jak zaznaczył minister, ok. 100 tys. zł.

KSSiP ma szkolić i doskonalić zawodowo kadry sądownictwa i prokuratury oraz prowadzić aplikacje ogólną, sędziowską i prokuratorską

Według rządowego projektu ustawy aplikacja sędziowska ma trwać 54 miesiące, z czego 30 to zajęcia w Krajowej Szkole i praktyki, po których zakończeniu aplikant będzie zdawał egzamin sędziowski. Pozostały okres to staż na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego.

Aplikacja prokuratorska ma trwać 30 miesięcy i także kończyć się egzaminem. Merytoryczny nadzór nad aplikacjami obejmie minister sprawiedliwości.

KSSiP ma szkolić i doskonalić zawodowo kadry sądownictwa i prokuratury oraz prowadzić aplikacje ogólną, sędziowską i prokuratorską. Szkoła ma także odpowiadać za kształcenie ustawiczne i prowadzić analizy oraz badania służące ustaleniu kompetencji i kwalifikacji pracowników sądów i prokuratur. Szkoła będzie oferować zajęcia teoretyczne oraz praktyki.