Podkreślali, że warunkowe umorzenie nie oznacza uniewinnienia, że osoba, wobec której orzeczono taki wyrok, jest poddana okresowi próby. Natomiast wnioskodawcy: przedstawiciele Rady Miejskiej w Piasecznie, Rady Gminy w Dzieżgowie i Rady Miejskiej w Żelechowie wnosili o uznanie niekonstytucyjności tych przepisów.

Według ordynacji samorządowej, nie tylko wyrok skazujący, ale też warunkowo umarzający postępowanie, jest wystarczającą podstawą do odebrania mandatu radnego, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.