Adam Bodnar przypomniał, że mimo wystosowania dwóch próśb do Ministerstwa Zdrowia o przedstawienie jego stanowiska w sprawie wykonania postanowienia sygnalizacyjnego Trybunału Konstytucyjnego z 28 października 2015 r, nadal nie otrzymał odpowiedzi. W wymienionym orzeczeniu TK zwrócił uwagę na potrzebę uregulowania kwestii związanych z leczniczym wykorzystaniem marihuany, a w szczególności zharmonizowania przepisów związanych z ochroną zdrowia i unormowań dotyczących przeciwdziałania narkomanii. Trybunał zasugerował też rozważenie dopuszczalności stosowania marihuany jako środka medycznego.