Adwokaci piszą, że ataki na działalność RPO są bezpodstawne i wynikają z niezrozumienia celów i zadań, jakie obowiązki nakładają na niego konstytucja oraz ustawy.

Zwracają uwagę, że pomimo, iż Bodnar sprawuje swoją funkcję niespełna rok, to w tym czasie dał się poznać jako "niezwykle pracowity, rzetelny i otwarty na różne problemy społeczne".

Dlatego Komisja Praw Człowieka przy NRA wyraża pełne wsparcie i głębokie zaufanie dla jego działalności.

PS/źródło: adwokatura.pl