Zmiana ta zmierza do tego, aby w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości RSC mogła się zwrócić do szefa rządu o przeprowadzenie ponownego naboru.

Nowelizacja ustawy o służbie cywilnej zakłada likwidację Państwowego Zasobu Kadrowego, powołanego w 2006 roku i włączenie wyższych stanowisk w administracji państwowej do służby cywilnej.

Ma to dotyczyć m.in. dyrektorów generalnych urzędów oraz dyrektorów departamentów i ich zastępców. Zgodnie z nowelą kandydaci na wyższe stanowiska w administracji państwowej mają być wyłaniani w "otwartym, konkurencyjnym naborze" spośród członków korpusu służby cywilnej.

Ponadto nowela przewiduje również stosowanie w służbie cywilnej systemu ocen okresowych. Mają nim być objęci m.in. dyrektorzy generalni urzędów, dyrektorzy komórek organizacyjnych i ich zastępcy.

Teraz ustawa trafi do prezydenta

Zmiany w ustawie zakładają również powołanie szefa Służby Cywilnej. Stanowisko to pełnić będzie mogła osoba spełniająca określone wymagania, np. w momencie powołania nie będzie członkiem partii i nie była nim w ciągu ostatnich pięciu lat.

Przyszły szef SC będzie musiał posiadać wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, popartą doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych. Szef SC będzie podlegał bezpośrednio premierowi.

Sejm przyjął też w piątek poprawkę znoszącą wymóg posiadania stopnia dyplomatycznego w przypadku osób ubiegających się na stanowisko zastępcy dyrektora biura w MSZ.

Teraz ustawa trafi do prezydenta.