Poprawki miały charakter porządkujący i redakcyjny.

Uchwalona przez Sejm w październiku nowelizacja ustawy ma na celu przekształcenie zakładów weterynaryjnych w przedsiębiorstwa, do których mają zastosowanie przepisy o swobodzie gospodarczej.

Dzięki temu lecznice będą mogły korzystać z programów wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym także przewidujących aktywizację działalności gospodarczej na terenach wiejskich.

Aktualnie nowelizacja trafi do podpisu prezydenta

Ponadto uznanie tych podmiotów za przedsiębiorców (głównie prowadzących mikro- lub małe przedsiębiorstwa) umożliwi im m.in. obniżenie opłat ZUS dla rozpoczynających działalność lub dofinansowanie działalności z funduszy unijnych, co będzie stymulować ich rozwój.

Według nowych przepisów, zakłady te będą musiały rejestrować swoją działalność w specjalnym rejestrze - ewidencji, który będzie prowadziła okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna.

Aktualnie nowelizacja trafi do podpisu prezydenta. Nowe przepisy mają obowiązywać po upływie 14 dni od opublikowania.