Zgodnie z poprawką, rejestracja pojazdu zabytkowego będzie mogła nastąpić na podstawie oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania przez jego właściciela, jeżeli nie posiada on dowodu rejestracyjnego.

Sejm proponował, by można było to zrobić na podstawie zaświadczenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Nowelizacja przygotowana w toku prac Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" ma na celu umożliwienie rejestracji pojazdów zabytkowych tj. takich, które mają co najmniej 25 lat.

Znowelizowane przepisy dopuszczają zarejestrowanie pojazdów zabytkowych nawet w przypadku gdy jego właściciel nie posiada dowodu rejestracyjnego. Do tej pory brak tego dokumentu uniemożliwiał zarejestrowanie pojazdu.

Obecnie ustawa trafi do podpisu przez prezydenta RP. Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni od ich ogłoszenia.